Clan Grikbar

NPCs whose death raise faction


in Ak'Anon by
 • Zigg Flin (55018)
 • Watchman Dool (55042)
 • Watchman Qiz (55058)
 • Watchman Hodl (55059)
 • Watchman Lyl (55069)
 • Sanfyrd Featherhead (55090)
 • Narron Jenork (55117)
 • Manik Compolten (55118)
 • Jarah Reskan (55135)
 • Kimble Nogflop (55137)


 • in Erudin Palace by
 • Shondo Billin (23021)


 • in North Freeport by
 • Zigg Flin (8013)


 • in Northern Plains of Karana by
 • Watchman Dexlin (13112)


 • in Steamfont Mountains by
 • Watchman Mylz (56107)
 • Watchman Prenn (56124)
 • Watchman Dreeb (56125)
 • Watchman Prynn (56126)
 • Forpar Fizfla (56130)
 • Watchman Halv (56155)


 • NPCs whom death lowers the faction


  in Steamfont Mountains by
 • a grikbar kobold (56019)
 • a grikbar shaman (56031)
 • a kobold scout (56046)
 • a kobold shaman (56192)
 • a kobold runt (56013)